تماس با ما

دبیرخانه علمی کنگره

آدرس : شیراز- بزرگراه چمران- بیمارستان شهید چمران- دفتر انجمن ارتوپدی شاخه فارس
تلفن : ۳۶۲۳۱۴۱۰-۰۷۱دبیر اجرایی کنگره

آدرس :شیراز- میدان دانشجو خیابان ساحلی غربی-ساختمان ۲۰۰۰- طبقه اول- واحد ۳- شعبه شیراز هلدینگ بین المللی رکسان
تلفن :۳۲۲۹۳۰۰۰۳-۰۷۱
۰۹۰۳۷۸۹۵۷۴۷|۰۹۰۳۴۵۶۵۷۴۷
ایمیل : info@foa2020.ir

محل برگزاری کنگره

آدرس :مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز- شیراز- خیابان ساحلی غربی

محل برگزاری