محور های کنگره

  • Orthopedic trauma
  • Pediatric Orthopedics
  • Foot & Ankle disorders
  • Musculoskeletal tumors
  • Shoulder & Elbow
  • Hand Surgery
  • Arthroplasty
  • Spine
  • Knee
  • Hip

دبیر خانه علمی کنگره

آدرس : شیراز- بزرگراه چمران- بیمارستان شهید چمران- دفتر انجمن ارتوپدی شاخه فارس
تلفن : ۳۶۲۳۱۴۱۰-۰۷۱

 

 

دبیر خانه اجرایی کنگره

آدرس : شیراز- میدان دانشجو خیابان ساحلی غربی-ساختمان ۲۰۰۰- طبقه اول- واحد ۳- شعبه شیراز هلدینگ بین المللی رکسان
تلفن : ۵-۳۲۲۹۰۰۰۳-۰۷۱
۰۹۰۳۴۵۶۵۷۴۷ – ۰۹۰۳۷۸۹۵۷۴۷
ایمیل : info@foa2020.ir

محل برگزاری کنگره